ยินดีต้อนรับสู่เว็บคนรัก Bangbaht

ยินดีต้อนรับสู่เว็บคนรัก Bangbaht




JCN, Sean B, ILLSLICK - Pen Rai Mai เป็นไรไหม [Full Song+Lyrics]






ถ้าผมกอดคุณอย่างนี้จะเป็นไรไหม­?
ถ้าผมจับคุณอย่างนี้จะเป็นไรไหม­?
ถ้าผมจูบคุณอย่างนี้จะเป็นไรไหม­?
ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดอย่างนี้จะเป็­นไรไป?
หอมกลิ่นเกสร... เกสรดอกไม้..
หอมกลิ่นคล้าย..คล้าย..เจ้าสูขอ­งเรียมเอย...

Labels:



Leave A Comment: